Guangzhou Huangpu

Product Available
Gazpromneft Ocean CCL 100 HSF
Gazpromneft Ocean CCL 70
Gazpromneft Ocean CCL 40 LSF
Gazpromneft Ocean CCL 17 ULSF
Gazpromneft Ocean CSO 7
Gazpromneft Ocean TPL 1230
Gazpromneft Ocean TPL 1240
Gazpromneft Ocean TPL 1530
Gazpromneft Ocean TPL 1540
Gazpromneft Ocean TPL 2030
Gazpromneft Ocean TPL 2040
Gazpromneft Ocean TPL 3030
Gazpromneft Ocean TPL 3040
Gazpromneft Ocean TPL 4040
Gazpromneft Ocean TPL 5040 HSF
Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40
Gazpromneft Diesel Premium 10W-40
Gazpromneft Hydraulic HVLP 10
Gazpromneft Hydraulic HVLP 15
Gazpromneft Hydraulic HVLP 22
Gazpromneft Hydraulic HVLP 32
Gazpromneft Hydraulic HVLP 46
Gazpromneft Hydraulic HVLP 68
Gazpromneft Reductor CLP 68
Gazpromneft Reductor CLP 100
Gazpromneft Reductor CLP 150
Gazpromneft Reductor CLP 220
Gazpromneft Reductor CLP 320
Gazpromneft Reductor CLP 460
Gazpromneft Reductor CLP 680
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90
Gazpromneft ATF DX III
Gazpromneft Turbine Oil 32
Gazpromneft Compressor S Syhth 46
Gazpromneft Compressor S Syhth 68
Gazpromneft Compressor S Syhth 100
Gazpromneft Compressor S Syhth 150
Gazpromneft Steelgrease CS 2
Gazpromneft Grease L Moly EP 2
Gazpromneft Grease L EP 2
Gazpromneft Grease L EP 0
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2